Κυριακή, 4 Νοεμβρίου 2018

Όταν τον άλλο τον βαράει η βλακεία θα έπρεπε να υπάρχει ένα κουμπί να το πατάμε και να  επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις...