Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Συναντιουνται δυο ναυτικοι σε ενα μπάρ για να θυμηθούνε τα πανιά