Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

- Ένα κουτί ζάναξ θα ήθελα
- Δεν γίνεται χωρίς συνταγή γιατρού
- Έχω δημοτικό σχολείο δίπλα
- Πόσα κουτιά είπατε ότι θέλετε;