Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2018

Μετά από έντεκα τσίπουρα δέχομαι και την ύπαρξη του τέλειου άντρα