Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Το πόσο σε θέλει κάποιος δεν φαίνεται όταν είστε μαζί αλλά όταν δεν είστε. Σε ψάχνει? Σε θυμάται?