Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Ανήκω στην γενιά που πρόλαβε το "Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι εννιά και δεκαπέντε και σαράντα δευτερόλεπτα.."