Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Είμαι αυτός που τα κορίτσια του έλεγαν "έλα το βράδι στο σπίτι, δεν θα είναι κανείς", και πήγαινα και δεν ήταν κανείς.