Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Δίαιτα ημέρα εικοστή : βλέπω τα παιδάκια της γειτονιάς με άλλο μάτι.