Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Σε κάθε παρέα υπάρχουν αυτοί που θέλουν να πάνε σπίτι και αυτοί που δεν θέλουν να γυρίσουν με τίποτα.Συνήθως είναι και παντρεμένοι μεταξύ τους