Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Είμαι σε ηλικία που αυτό το πεταρισμα στην καρδιά σημαίνει επίσκεψη στον γιατρό όχι έρωτα