Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018

-Θα είμαι εδώ για εσένα!
-Ωραία και εγώ που να παω;
-..