Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Γυναίκα που σου λέει δεν έχεις άδικο, δεν πάει να πει οτι έχεις και δίκαιο