Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

- Μπαμπά φέτος μπορώ να γράψω γραμμα στο Αη Βασίλη όπως τ' άλλα παιδάκια;
- Εννοείται αγόρι μου
- Και να του ζητήσω οτι θέλω;
- Μέχρι 50€