Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

-Πάμε γυμναστήριο μαζί;
-Γιατί μαζί;
-Θέλω κάποιον να με τραβάει φωτογραφίες.