Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Κι όποιος δεν ελίσσεται ...δεν εξελίσσεται...