Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Να ξέρετε, υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων σε αυτήν την ζωή. Οι άνθρωποι που είναι στην μία κατηγορία και οι άνθρωποι που είναι στην άλλη κατηγορία.