Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2018

-Τι ήταν αυτό που πέρασε;
-Η μπογιά μου