Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2018

Θέλω τις τούμπες που τρώω στο βρεγμένο μάρμαρο σε περιγραφή Κωστάλα.