Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Δεν τρώω για μένα ,για τον φουκαριάρη τον κώλο μου τρώω.