Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

-Πως πάει η διατροφή;
-Καλά μωρέ,αλλά έχω και πιτογυρίσματα.