Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2018

Είμαι σε ηλικία που
ο Γέρος του Μωριά, ήταν ακόμα έφηβος.