Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Χειρότερο παραισθησιογόνο από το τρίπτυχο πατρίς-θρησκεία-οικογένεια αδυνατώ να σκεφτώ.