Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Άσε με εδώ στο σκοτάδι λίγο ακόμη, άσε με έτσι όπως είμαι