Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018

Να κάνουν απεργία οι παπάδες καλοκαίρι να μην παντρέψουν κανέναν να σας γκρεμίσουν τα κορίτσια τις εκκλησίες