Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Με τόσο μίλκο που είχα πιεί στις Πανελλήνιες, πως να μη γράψω σκατά?