Σάββατο, 10 Νοεμβρίου 2018

Ο άλλος με έβαλε σε ομάδα για την σωτηρία των σπάνιων εντόμων. Εμένα, που κάλεσα σπίτι μου την ΕΜΑΚ επειδή είδα μια ακρίδα