Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

- Τι κάνεις;
- Tα πάντα και σε καλή τιμή γιατί έχουμε και ανταγωνισμό.