Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2018

Το γεγονός πως της ζήτησα γλυκό και μου έφτιαξε ρυζόγαλο, είναι υπονοούμενο πως γέρασα;