Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Όποιος θέλει να μου ραβδισει τις ελιές, σήμερα μπορώ.