Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

Ο άλλος σταμάτησε να μου την πέφτει επειδή λέει τον είχα συνέχεια στο πάγο και του έριχνα άκυρο και κάτι  τέτοια κουλά. Έλα παναΐαμ, λες κι είναι λόγος αυτός τώρα.