Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Θα με ρωτάνε τι έκανα στη Θεσσαλονίκη και θα λέω έτρωγα.