Πέμπτη, 27 Δεκεμβρίου 2018

Μην κοιτατε που κάνουμε χαβαλέ
μέσα μας παίζει το
μια μολύβια που σβήνει