Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018

Πολύ ψεύτικος κόσμος. Ας γράψω στον Άι Βασίλη να ξεχαστώ.