Κυριακή, 23 Δεκεμβρίου 2018

Σας παρακαλώ κάντε λίγο στην άκρη να εξυπηρετήσουμε τον ηλικιωμένο κύριο που κάθετε πίσω.
Ο συμμαθητής σου ο Γιώργος είμαι.