Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

το νόημα της ζωής είναι
να μη σε στεναχωρεί κανείς