Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2018

Το μόνο βέβαιο είναι οι βεβαιωμενες οφειλές.