Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Η ευγένεια είναι μια εμπειρία πιο ισχυρή από τα λόγια.