Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018

Θα μας αγαπήσουν αληθινά κάποια στιγμή και δεν θα ξέρουμε πως να το διαχειριστούμε.