Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Ποιος μαλακας έβαλε λαμπάκια στο ταμείο;
Εγώ αφεντικό για να μην ξεχάσεις το δώρο.