Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2019


8 βαθμούς λέει η εφαρμογή με αίσθηση 5.
Εμείς τώρα δηλαδή πόσο κρυώνουμε,5 ή 8;;