Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Κάθομαι έξω στο κρύο και καπνίζω. Τι κάνεις στο κρύο μου λένε. Μπότοξ τους λέω