Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

- Σε ένιωσα μέσα μου παντού.
- Ναι μωράκι μου!
- Στη σούπα μιλάω.. 😊