Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

-Έλα προϊστάμενε, δεν μπορώ να έρθω στη δουλειά σήμερα.
-Γιατί;
-Έχει χιόνια στο καπό του αυτοκινήτου.