Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2019

-Ένα μπουκαλάκι νερό θα ήθελα.
-Εμφιαλωμένο?
-Όχι, με τα δάκρυα των εχθρών μου.