Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Έλα τώρα κοπελιά που δε ξέρεις τι σημαίνει, σαλιώστε κατά μήκος.