Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

Δεν είναι όλοι άσχημοι στα σοσιαλ κάποιοι είναι πανέμορφοι απλά δεν το λένε γιατί δεν υπάρχει λόγος επιβεβαίωσης τους