Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2019

Μας έχετε πρήξει με το "γελάνε στη Φλώρινα και τη Καστοριά με το χιόνι στην Αθήνα"... βασικά δεν μπορούν να γελάσουν είναι παγωμενοι