Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019

Πολλώ λογιω 'ναι η μοναξα, 
ομως η πια μεγάλη,
ειναι όντε νιώθεις μοναχός,
κι ας είναι γύρω κι άλλοι.