Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2019

Κλείνουμε με τον ετήσιο απολογισμό:
Εγώ δεν έχω χρήματα. Εγώ έχω καρδιά.