Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2019

Ηρθε ο γειτονας και μου ζήτησε αλάτι,για τα μπαλκόνια τον ρώτησα όχι για τα μακαρόνια